Do pobrania

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie Niepublicznego Gimnazjum Morawa i uczniowie II LO. W miarę wolnych miejsc przyjmowani są uczniowie innych szkół.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu:

  • podanie
  • kwestionariusz osobowy
  • oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna

W/w dokumenty przyjmowane są w biurze internatu pok.117 lub w sekretariacie II LO do 20-go sierpnia.

Dokumenty do pobrania: