O nas

Aspiracją naszego internatu jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka, przygotowanie go do samodzielności, kreatywności, do rozumienia siebie i otaczającego świata.

Zapewniamy zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie i profesjonalną opiekę wychowawczą.

Mieszkająca u nas młodzież to głównie uczniowie II LO oraz uczniowie innych szkół średnich i gimnazjaliści. Atutem naszego internatu jest dobra lokalizacja, nowoczesny przestrzenny budynek, kameralne warunki i pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. U nas na pewno nie będziecie się nudzić. Przedstawicielem młodzieży jest Młodzieżowa Rada Internaru inspirująca i organizująca różne formy aktywności kulturalnej, rozrywkowej oraz sportowej. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w sekcjach literacko- teatralnej, plastycznej i sportowej.

W nauce pomaga aktywnie działająca sekcja pomocy koleżeńskiej. W internacie realizujemy programy adaptacyjny, wychowawczy i profilaktyczny. Każdego wychowanka staramy się otoczyć szczególną opieką, aby zminimalizować skutki stresu wynikającego z oddalenia od domu rodzinnego. U nas każdy czuje się bezpiecznie. Przyszłość naszego internatu wiążemy z nieustannym doskonaleniem placówki i jej pracowników tak aby sprostać oczekiwaniom rodziców i wychowanków.

Serdecznie zapraszamy!